COMUNICAT – Pentru elevii anului III ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE ANUL ŞCOLAR 2022/2023

Conform Ordinului nr. 4759/22.08.2022 al M.E. EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE, DOMENIUL SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ, CALIFICAREA PROFESIONALĂ: „ASISTENT MEDICAL DE FARMACIEse va desfăşura după următorul grafic:

— înscrierea candidaților: 20—23 iunie 2023;

— desfășurarea probei practice: 26—27 iunie 2023;

— desfășurarea probei scrise: 28 iunie 2023;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 29 iunie 2023;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă 29—30 iunie 2023;

— susținerea proiectului: 3—4 iulie 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 5 iulie 2023.