PROCEDURA Privind plata taxei de școlarizare de către elevii ÎNSCRIȘI ÎN ANUL I, an școlar 2024/2025

PROCEDURA
Privind plata taxei de școlarizare de către elevii ÎNSCRIȘI ÎN ANUL I an școlar 2024/2025, la Școala Postliceală Sanitară „CAROL DAVILA„ Baia Mare

Taxa de școlarizare este de 3000 lei pentru anul școlar 2024/2025 plătibilă in 2 rate, după cum urmează:
Rata 1 – 1500 lei pana la data de 13 septembrie 2024
Rata 2 – 1500 lei pana la data de 13 decembrie 2024